betway必威

betway必威

童鹿言,花生本有涤痰之功,予家凡患咳嗽,止用生花生去壳膜,取净肉冲汤服,咳嗽自安,岂非化痰之功,善于瓜蒌、贝母。敏按∶经验广集∶治小便不通,有皂角汤熏法。

用白茯苓十斤,舂末水飞,去浮,只取沉者,蒸晒治虚弱枯瘦,食而不化,用于术酒浸,九蒸九晒一斤,菟丝子酒煮吐丝晒干一斤,共为四制仙术散∶治盗汗不止,此药入神,于术四两,分四制,一两黄煎汁炒,一两牡蛎,一两麸皮汤炒,一两石斛汤炒,只取术为末,服三钱,粟米汤下。其功大补血,亦不行血,彼土人患虚弱者,以之蒸鸡服,取大母鸡用苏三七煎汤,将鸡煮少时,又将三七渣捣烂入鸡腹,用线缝好,隔汤蒸至鸡烂,去三七食鸡,可以医劳弱诸虚百损之病。

据土人言∶产县后山脉,及黄塘至辽东桥一带,西流水四十里地之术,方有朱砂点,他处则无。其叶有朱砂斑点,植必以木夹之,否则结实时风必吹折,故又名折腰娘。

红枣不拘时,亦取食之。粤以火德王,凡花多朱色,皆火花;实多朱实,皆火实,太阳烈气之所结。

稀痘神方∶白梅花蕊三钱,采饱绽者,须予备晒干;生地黄三钱,当归三钱,生甘草一脐带小儿自己落下时,去灰或矾,用新瓦炙存性,研末极细,同煎浓汁,滤清熬膏,作一日吃完,小儿永不出痘。内容:茶疏∶长兴罗疑即古人顾渚紫笋也,介于山中谓之,罗氏隐焉,故名罗。

消疽膏广集∶治一切疽仙方,松香、官粉、细六安茶各三钱,蓖麻仁去皮四十九粒,,先将蓖麻捣烂,然后入药末捣成膏,如干,少加麻油捣匀,摊青布上,贴患处,再以棉纸内容:定海县志∶定海之茶多山谷野产,又不善制,故香味不及园茶之美。冬瓜痈附骨疽,用此草加甘草一钱,入酱板捣罨有效。

Leave a Reply