Vol.255女神芝芝Booty马尔代夫旅拍私房开档连体黑丝极致魅惑写真[62P]_芝芝Booty_画语界

Vol.255女神芝芝Booty马尔代夫旅拍私房开档连体黑丝极致魅惑写真[62P]_芝芝Booty_画语界

故洁古谓其上升,东垣谓其下降,各不相背也。 二窍不并开,水窍开,则湿热外泄,相火常宁,精窍常闭,久久精足,阳气下陷,肾气虚脱,勿入车前。

相火为邪,宜用泽泻,利水虽木通,性通利,精滑气弱。第二卷·形体用药及专科用药\四肢百骸内容:味苦、甘,性平,无毒。

或一时未见其害,而清纯冲和之气,潜伤耗矣。 杀蛔虫寸白,除蝇虱蛲蚊。

《圣济总录》肝藏风毒天麻汤用甘菊叶,注云∶“如无叶,以花代”。内容:味甘酸,性温。

飞丝入目及一切尘物入目,磨浓墨点之自出,或灯心蘸墨汁频卷之。外用∶杀虫燥寒湿。

开胃消宿食,强记通神。故洁古谓其上升,东垣谓其下降,各不相背也。

Leave a Reply