No.2400女神杨晨晨sugar私房黑色情趣内衣配吊带黑丝裤袜极致魅惑写真[56P]_杨晨晨_秀人网

No.2400女神杨晨晨sugar私房黑色情趣内衣配吊带黑丝裤袜极致魅惑写真[56P]_杨晨晨_秀人网

卷十三心脏方\心虚实第二治心实热,惊梦喜笑恐畏悸惧不安方。久风入房中风则为肠风。

卷十六胃腑方\胀满第七胪胀胁腹满,灸膈俞百壮,三报。 积聚之始生至其已成,奈何?

心膈下呕血,上脘主之,唾血振寒咽干,太渊主之。 若停留经夏不坏,当于舍北阴处入地深六尺填沙置药中,上加沙覆之则经夏不损也。

 今反浮大,其色当白而反赤者,此是火之克金,为大逆,十死不治。卷九伤寒方上\发汗吐下后第九治伤寒发汗出而喘,无大热,与此方。

 又方猫儿毛烧灰,以膏和敷之。肉实者,坐安不动,喘气。

卷十四小肠腑方\风癫第五治男子妇人虚损,梦寤惊悸或失精神,妇人赤白注漏或月水不利,风邪鬼疰,寒热往来,腹中积聚,忧恚结气诸病方。卷八治诸风方\诸风第二治肝疠风猝然喑哑。

Leave a Reply