32sao在线视频

32sao在线视频

第一卷·通治部分\理血药内容:味苦,性微寒,无毒。母和而安,即谓之能安胎也。

宜以之逐邪,不宜以或问闻雷丸善治奇病,有之乎?入肺、心、胃三经。

散风毒而肝清,目昏痰壅偕消。宜于补药同行,忌于攻剂共用。

因付梓以公同好,请尝试之。温肺化痰饮,用之得当,收效甚捷。

莲子心单用入之于参、苓、、术之中,治梦遗尤神,取其能交心肾也。天气下降,则霪雨盈川,而天之气未尝耗也。

否则,必须砂锅内蒸熟,晒干为末。 或疑鹿茸白者,非鹿茸也,乃麋茸也,必以紫者为佳,果然乎?

Leave a Reply